Ma – vrij 08:30 – 17:30

Rob Welding – Interview met Karel van Vlastuin

RobWelding maakt robotlassen voor iedereen mogelijk, ook met behulp van lease.

Karel van Vlastuin RobWelding
In dit interview spreken we met Karel van Vlastuin, directeur en eigenaar van RobWelding. RobWelding bouwt robotinstallaties. Hierbij focussen zij zich op bedrijven die de stap van handmatig lassen naar het robotlassen willen of moeten maken. Na ruim 20 jaar ervaring te hebben opgedaan in het robotlassen, richtte Karel in 2006 zijn bedrijf op met een duidelijke en nog steeds ongewijzigde missie: ‘RobWelding maakt robotlassen voor iedereen mogelijk’. In dit artikel zoomen we verder in op de markt, hun machines, de kracht van de organisatie en waarom het aanbieden van lease een belangrijk onderdeel is in hun propositie.

In het kort

  • Zowel voor gestandaardiseerde robots als maatwerkrobotinstallaties kan je bij RobWelding terecht;
  • RobWelding levert niet alleen de robot, maar staat echt naast de klant en biedt een totaaloplossing;
  • Het voorfinancieren van aanbetalingen maakt dat RobWelding graag met ProfLease samenwerkt;
Ralf Timmers

Ook samenwerken met ProfLease? Wij staan voor:

Het ontstaan van RobWelding

‘Mijn naam is Karel van Vlastuin en ik ben directeur bij RobWelding’, begint Karel. ‘Ik heb zelf jarenlang in een productieomgeving gewerkt met robots, waar ik onder andere lasmallen en lasprogramma’s heb gemaakt. Dit deed ik bij ons eigen toelever bedrijf. In die tijd merkte ik op dat robotleveranciers alleen een robot leverde, terwijl wij als klant op zoek waren naar een totaaloplossing. Dat daar een robot bij zit is natuurlijk goed, maar een echte oplossing werd niet aangeboden. Ik zag daar een gat in de markt en vanuit die hoedanigheid heb ik RobWelding opgericht in 2006.’

Over RobWelding

‘RobWelding bouwt robotinstallaties. Dat doen wij met name voor bedrijven die de stap van het handmatig lassen naar het robotlassen willen of moeten maken’, benadrukt Karel. ‘Kort samengevat doen we dit als volgt: we gaan eerst samen met de klant om tafel zitten waarbij we zijn organisatie, producten en zijn specifieke wensen en behoeften leren kennen. We staan echt naast de klant, zodat we uiteindelijk kunnen adviseren: ‘Ik zou het op die manier doen’. Vervolgens beginnen we met het bouwen van de robotinstallatie. In veel gevallen maken wij ook de lasmal. We overleggen met de klant hoe ze het willen hebben. Dan maken we dat bij ons op locatie helemaal in orde. Ook krijgt de klant hier zijn training en programmeert hij zijn eigen producten op zijn lasmal. Als dat eenmaal werkt, brengen we de robot met lasmal en programma naar de klant. Daar wordt hij dan nog voor een deel ondersteund door onze service afdeling en kan hij van start met zijn nieuwe machine.’

De markt van robotlassen

Hoe ziet de markt van robotlassen eruit?

‘Er zijn op dit moment nog te weinig bedrijven die gebruik maken van een lasrobot’, geeft Karel aan. ‘Wij merken dat het voor een klant heel moeilijk is om te bepalen wanneer hij een robot moet kopen. Het is namelijk een grote stap om te gaan robotiseren. Het is niet alleen ‘ik zet er een robot neer en er moet een programma in’, maar ook de onderdelenstroom moet op orde zijn en de onderdelen moeten aan de maat voldoen. In Nederland worden nog steeds veel producten gemaakt waar onderdelen in zitten die best wat af mogen wijken. Het voordeel aan een robot is juist dat deze altijd op een vaste positie last. De onderdelen moeten dus kloppen. Van mijn mal wordt iets meer verwacht, dan wanneer ik het met de hand doe.’

Starten met robotlassen

‘Naarmate de tijd vordert, groeit de productie vaak van een paar tientallen naar honderdtallen. Als de man die normaalgesproken last wat anders gaat doen of te druk is zitten ze met een groot probleem. Het vinden van nieuwe mensen is namelijk enorm lastig. Dat is vaak het moment dat bedrijven gaan nadenken over robotisering. Vaak hoor ik dan: ‘Maar ik heb maar voor 400 uur laswerk nodig, is een robot dan wel een goede investering?’ Dan komen we vaak op een tweedehands robot uit. Je merkt dat robotiseren voor bedrijven echt een zoektocht is, omdat de hele structuur van de onderneming verandert als je er een robot neerzet. Daarom hebben zij daar aandacht bij nodig en die geven wij als RobWelding.’

Wat is het ideale moment om te starten met een robot?

‘Dat is altijd nu’, vertelt Karel met een lach. ‘Wij kijken wel met de klant naar zijn situatie, maar als de robot voor 700 uur per jaar aan werk kan verrichten, dan is het zeker rendabel om die investering aan te gaan. In een jaar werken we gemiddeld ongeveer 1500 uur. Die robot hoeft echt niet van maandagmorgen 08.00 tot vrijdagmiddag 17.00 te draaien. Als die robot twee á drie dagen in de week gewoon acht uur per dag maakt, dan is de robot rendabel. Dus je moet vooral niet te lang wachten.’

Kansen voor de Nederlandse maakindustrie

Heel veel bedrijven die niet met een robot lassen, vinden het eng om met een robot te gaan lassen. Wat voor personeel heb ik nodig? Kan ik offline programmeren? Kan zo’n machine in mijn fabriek? Kan hij daar wel tegen? Zijn mijn producten wel geschikt? Dat zijn vragen die veel voorkomen’, vertelt Karel.

‘Waar we in Nederland ook mee te maken hebben, is dat veel Nederlandse maakbedrijven toeleverancier zijn. Die hebben van hun klant een opdracht gekregen voor bijvoorbeeld een jaar of voor een serie van 1.000 stuks, maar geen opdracht voor de lange termijn. Een robot is daarentegen wel een investering voor de lange termijn. Dat is een hele belangrijke reden waarom de klant het eng vindt om die robot te kopen.’

Hoe zouden ze dit dan kunnen oplossen volgens jou?

‘Ik ben van mening dat deze bedrijven naar hun klant terug moeten gaan en het volgende zouden moeten vragen: ‘Ik wil investeren in een robot waardoor ik de producten nog goedkoper kan produceren, maar dan wil ik de opdracht wel voor drie of vijf jaar gegund krijgen. Kan dat?’ Helaas zijn er weinig bedrijven in Nederland die dit doen en zien af van een robot, terwijl het in Duitsland niet meer dan gebruikelijk is om een opdracht voor de lange termijn te krijgen. Daar liggen nog kansen voor de Nederlandse maakindustrie’, geeft Karel aan.

De productie verschuift weer naar eigen land

‘Vorig jaar heeft het Suez Kanaal een tijdje dicht gezeten. Sinds dat moment is de behoefte om weer te kunnen produceren in eigen land verdrievoudigd. Daarnaast heeft de coronapandemie laten zien dat we te afhankelijk zijn geworden van de rest van de wereld. Zo stijgen de containerprijzen op dit moment de pan uit en zijn levertijden flink toegenomen. Dat helpt ons als RobWelding. Op de lange termijn denk ik dat deze ontwikkeling erg goed is voor Europa. Ik ben dan ook blij dat veel ondernemers inzien dat we minder afhankelijk moeten zijn van de rest van de wereld. ‘

De robots van RobWelding

Binnen RobWelding zijn er eigenlijk twee typen robots te onderscheiden. Deze worden hieronder toegelicht.

Robots uit de Ready Robotic line

‘Allereerst hebben we een groep robots die vallen onder onze Ready Robotic Line. Dit zijn kant-en-klare robots in verschillende formaten. Voornamelijk gaat het om lasrobots, maar ook voor handling of spuiten zijn deze robots geschikt. De engineering voor deze robots is al gedaan en is verwerkt in onze bibliotheek. Veel bedrijven kunnen met deze robots uit de voeten. Deze robots worden binnen één dag op locatie geïnstalleerd en zijn qua pricing dan ook erg gunstig. Het is echt plug-and-play.’

Ready Robotic

Hoe werken de robots uit de Ready Robotic line precies?

‘De standaard cel die we hebben heeft twee tafels. De robot is in de ene tafel aan het lassen en in de andere tafel kan de robot een product eruit halen, er een nieuwe inleggen en op start drukken. Samen met een medewerker kan de robot de hele dag productief zijn. Als de medewerker naar huis is, kan de robot vaak nog een kwartier doordraaien, maar dan houdt het op.’

Toch is er vanuit de markt veel vraag naar robots die nog langer door kunnen draaien, juist als het personeel naar huis is. Ook RobWelding is daar veel mee bezig. Karel legt dit als volgt uit: ‘Dat kan op twee manieren. Enerzijds is het mogelijk om een handlingsrobot voor de lasrobot te zetten, waarbij de handlingsrobot een nieuw product in de lasrobot legt. Uiteraard moeten er dan wel weer producten klaarliggen waar de handlingsrobot bij kan.’

‘Anderzijds is het mogelijk om met behulp van een AGV (Automated Guided Vehicle) de gehele lasmal eruit te rijden, deze ergens te parkeren en een andere lasmal weer in de robot te rijden. Vervolgens laat je hem automatisch op start drukken. Dit kan dus allemaal zonder dat daar een menselijke handeling aan te pas komt.’

Kan je verder toelichten wat een AGV is?

‘Plat gezegd is het een automatisch karretje dat door de werkplaats rijdt. Maar dat doet zijn naam tekort, want er zit heel veel intelligentie in. Zo kan hij bijvoorbeeld onder een lasmal rijden, waarbij de mal met het product wordt losgemaakt. Deze zet hij vervolgens op een toegewezen plek neer en rijdt vervolgens met een nieuwe mal naar de robot. Met een AGV is het zelfs mogelijk om een ander product erin te bevestigen waarbij hij herkent welk programma hoort bij de nieuwe mal. Zo kan je bijvoorbeeld nog wel zes producten maken, terwijl iedereen al naar huis is en de lampen uit zijn. Daardoor gaat de kostprijs van dat product weer een stapje omlaag en verbetert je concurrentiepositie.’

Maatwerk robotinstallaties

‘Anderzijds bouwen we maatwerk robotinstallaties. Je ziet namelijk dat er elk jaar heel veel projecten binnen komen, die eigenlijk in de Ready Robotic line vallen, maar toch wat nieuwheid hebben. Hier moeten we dan iets nieuws voor engineeren. Daarnaast komen er vragen naar ons toe die compleet nieuw zijn. Op dit moment zijn we bijvoorbeeld een machine aan het bouwen, waar maar liefst voor 98% opnieuw geëngineerd moet worden.’

‘Natuurlijk kleven er wel grote risico’s aan dit soort projecten. Daarom zijn wij echt op zoek naar een goede mix tussen de Ready Robotic line en maatwerk robotinstallaties. Projecten waar heel veel nieuwheid in zit, brengt ons als RobWelding weer een stap verder. Maar daar is het risico ook vrij groot en dat risico willen wij zoveel mogelijk afdekken met de Ready Robotic machines. Toch zijn dit soort maatwerk projecten mijn drijfveer om iedere dag met heel veel plezier aan de slag te gaan. Want zo’n machine waar heel veel nieuwheid in zit, hoeveel uur je er ook voor plant: het klopt niet. Dat weet je van tevoren. Toch vind ik dat heerlijk’, vertelt Karel met een lach.

De ideale klant van RobWelding

‘Iedere klant heeft zijn eigen charmes’, geeft Karel aan. ‘We hebben klanten die zeggen: simpel, simpel, simpel. Ik wil snel een robot tot mijn beschikking hebben en op start kunnen klikken. Daarvan krijgen zij een lach op het gezicht en ik dus ook. Op zich kan iedereen dat, maar ik vind het allerbelangrijkste dat de klant tevreden is.’

‘Zo heb ik bijvoorbeeld een klant die trailers bouwt. Die trailer werd eerst met de hand in elkaar gehecht. Daar zitten echt enorm veel onderdelen op. Vandaag de dag wordt een trailer van dertien meter lang over de gehele lengte in een manipulator gehangen. De trailer kan hier volledig in rondraaien. Acht uur lang is de robot aan het zoeken en aan het aftasten of ieder onderdeel exact op de goede plek ligt en gaat dit vervolgens lassen. Wanneer je de trailer erin hangt en acht uur wacht is hij klaar.’

‘Niet alleen wij, maar ook de klant heeft heel veel zelf gedaan om het programma te ontwikkelen. Inmiddels zijn we zover dat als hij ‘s avonds om 22.00 bij een nieuwe trailer op start drukt en naar huis gaat, hij ’s morgens om 06.00 de trailer eruit kan halen en weer een nieuwe erin kan hangen. Van die installatie zijn we nu nummer vijf en zes aan het bouwen. Dat is echt geweldig. Deze installaties zijn natuurlijk erg kostbaar, maar toch geeft hij het graag uit. Als je daar rondloopt en je ziet wat ze er mee doen, prachtig. Dat zorg voor een lach op mijn gezicht.’

Het leasen van een robot

Waarom bieden jullie lease aan?

‘De belangrijkste reden waarom ik lease aanbied, is dat de klant niet in één keer het investeringsbedrag op tafel hoeft te leggen. Je kunt de machine in de komende vijf jaar afbetalen. Dat is voor zijn liquiditeit gewoon erg prettig. Daarnaast zorgt het ervoor dat de kans is groter is dat ik de deal mag doen, omdat ik – samen met ProfLease – de klant help met zijn financieringsvraagstuk’, geeft Karel aan.

Waarom werken jullie samen met ProfLease?

Aanbetalingen voorfinancieren

‘Ongeveer 8 jaar geleden is onze samenwerking begonnen. Ik kende lease wel, maar bood het zelf nog niet aan. Het probleem dat ik altijd ervaarde met lease was de aanbetaling. Normaalgesproken kunnen leasemaatschappijen van de bank niets met aanbetalingen. Mijn machine moet voor 100% klaar zijn en dan pas krijg ik het totale bedrag van de leasemaatschappij uitbetaald. Dit terwijl de bouwtijd van onze machine ongeveer 20 tot 30 weken is, waarbij ik dit allemaal dus zelf moet voorfinancieren. Dat doe ik liever niet, dus ik had behoefte aan iemand die ook aanbetalingen kon meefinancieren. Daar kon ProfLease mij mee helpen. Iedere factuur die ik hen stuur, betalen zij direct uit. Dat werkt perfect.’

Strategisch partner

‘ProfLease is veel meer dan alleen een leasemaatschappij, ze zijn ook strategisch partner. Door de robot in een operational lease aan te bieden aan mijn klanten, gaat het maandbedrag flink omlaag. Hierdoor kom ik aan het eind van de looptijd weer aan tafel met de klant en kunnen we samen kijken of het voor hen niet interessanter is om tegen een gelijkblijvend maandbedrag een nieuwe robot te plaatsen. De oude machine kan ik vervolgens weer van ProfLease overnemen. Zowel de klant als wijzelf kunnen hier op deze manier ons voordeel uit halen.’

Ontzorging

‘In tegenstelling tot de leasemaatschappij van de bank, bezoekt ProfLease onze klanten en nemen ze alles voor ons uit handen. Als wij een lease aanvraag krijgen, dan stuur ik de aanvraag door en gaan jullie in contact met de klant. Dat laat ik maar al te graag aan jullie over, omdat ik mijzelf zo min mogelijk wil bezig houden met de financiering. Het is fijn dat jullie dit met klant regelen.’

‘ProfLease kan mijn aanbetalingen wel meefinancieren, waardoor we dit niet zelf hoeven te doen. Daarnaast heb ik de mogelijkheid om na vijf jaar over een goede gebruikte machine te beschikken. Tot slot bezoekt ProfLease de klant en nemen het financieringsvraagstuk voor mij uit handen. Die drie dingen bij elkaar zorgen ervoor dat ik heel erg enthousiast ben over ProfLease.’

De ambities van RobWelding

‘Op dit moment ligt het grootste gedeelte van onze omzet in Nederland en een klein gedeelte in België. Toch ben ik op dit moment zelf al aan het pionieren in Duitsland. Het doel is om dit jaar en volgend jaar een paar projectjes in Duitsland op te pakken en dit verder rustig uit te bouwen. Mijn eerste voorstelling van Duitsland was dat er heel veel maakbedrijven gevestigd zijn die al met een robot werken. Toch blijkt dit niet zo te zijn en liggen hier dus zeker kansen voor ons.’

Waar hoop je dat RobWelding over 5 jaar staat?

‘Wij zijn aan het werken aan een stabiel bedrijf, dat ook renderend moet zijn. We willen ieder jaar 10% groeien. Dus over 5 jaar zijn we dan ongeveer 60% gegroeid hé? Laatst vroeg iemand mij over deze groei: ‘Karel, een team van 50 man, zou je dat willen?’ Ik gaf aan dat of ik het zou willen of niet, het gewoon gaat gebeuren. Dat is niet misschien. Ik vind dat ook niet erg. Ik ben ooit alleen begonnen en nu zijn we met een team van 20 man. Ook met het oog op de toekomst heb ik al gesprekken gevoerd met mijn kinderen, of zij toekomst in RobWelding zien. Ik wil nog niet teveel verklappen, maar ik weet in ieder geval waarvoor ik het doe’, vertelt Karel tenslotte.

Realiseer meer omzet en marge met Vendor Lease van ProfLease.

Leasing creëert een lange termijnrelatie met uw cliënten met veel vervolgopdrachten. Wij nemen al het lease-werk voor u uit handen en dragen zorg voor een snelle betaling. Meld u direct aan als vendor of download onze Vendor Lease brochure voor meer informatie.

Charles Karsters ProfLease
Karlijn van Roy

Ook aan de slag met
ProfLease?

Neem dan contact met ons op. We horen graag hoe we u verder kunnen helpen.

Meer van dit soort artikelen ontvangen?

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief en krijg van Bram de laatste kennisartikelen, klantverhalen en leveranciersverhalen als eerste in uw inbox.

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Wegens hemelvaart zijn wij op donderdag 9 mei en vrijdag 10 mei gesloten.